Ładowanie strony...
*wersja z dnia 01.09.2021 ważna do wydania nowszej wersji
1. Typy plików i ustawienia zapisywania
Pliki przesyłane do drukarni powinny mieć postać:
  • Grafika wektorowa zapisana w formacie PDF w wersji Acrobat 4 (1.3) lub (1.6)- czcionki
    zamienione na krzywe. W przypadku gdy pliki zawierają bitmapy powinny być one osadzone wewnątrz dokumentu. Zapisanie plików w innych wersjach niż powyższe może skutkować błędami w plikach, które będą trudne do wychwycenia przez dział DTP.
Pliki powyżej 500cm przygotowujemy w skali 1:10 ze względu na ograniczenia programu Adobe Aillustrator (ograniczenie wielkości dokumentu do 200 cali tj 508cm).
  • Grafika rastrowa zapisana w formacie TIF z kompresją LZW, plik spłaszczony.
    Pliki prosimy przygotowywać w skali 1:1 lub 1:10. Zalecana rozdzielczość pracy w tabeli poniżej.
2. Obszary bezpieczne

Dla druku UV i Latex na materiałach rolowych zachowaj 5cm obszaru bezpiecznego dla ważnych elementów (logotypów, napisów itp). W przypadku wykończenia wydruku rękawem/tunelem/kieszenią zachowaj obszar bezpieczny równy „5cm+ wymiar rękawa na płasko”.

Dla druku UV na materiałach sztywnych zachowaj 10mm obszaru bezpiecznego.

Tekstylia (druk Sublimacyjny) są dużo bardziej podatne na rozciąganie, dlatego prosimy o uwzględnienie odpowiednich obszarów bezpiecznych według poniższej tabelki:

Wielkość

do formatu A4

Do 1m2

Do 2m2

od 2 do 5m2

od 5 do 25 m2

od 25 do 50m2

powyżej 50m2

Rozdzielczość

300ppi

200ppi

150ppi

100ppi

80ppi

50ppi

30ppi

Plik nie powinny przekraczać wielkości 500MB. Zbyt duże pliki nie będą przyjmowane do produkcji.

Pliki przygotuj w trybie kolorystycznym CMYK 8-bit. Jeśli otrzymamy plik w trybie kolorystycznym RGB zostanie on automatycznie przekonwertowany na CMYK i mogą wystąpić różnice kolorystyczne.

Przyjmujemy również plik .jpg bez kompresji lub .eps. ale mogą one wymagać dodatkowej pracy grafika. Może to wydłużyć proces i podnieść koszt produkcji.

Ze względu na możliwość wystąpienia licznych błędów nie możemy przyjąć do realizacji zleceń plików otwartych, np.: ai, cdr, indd, psd itp.

W plikach nie stosuj nadrukowań (overprintów) chyba, że jesteś 100% pewny tego co robisz. Fonty bezwzględnie muszą być zamienione na krzywe.

Dla koloru czarnego polecamy uzywać składowych:
C:50 M:50 Y:50 K:100- dla druku UV i Latex
C:50 M:50 Y:50 K:100- dla druku Sublimacyjnego (materiały textylne)

Szerokość wydruku

do 5m

od 5 do 10m

od 10 do 20m

od 20 do 30m

od 30 do40m

Obszar bezpieczny na stronę

6cm

12cm

25cm

35cm

45cm

Prace, których krótszy bok przekracza wymiarem szerokość materiału są dzielone na bryty. Podziału dokonuje Drukarnia.
Jeżeli otrzymamy pliki już podzielone nie możemy zagwarantować poprawnego spasowania elementów.
Jeżeli w pliku nie zostaną uwzględnione spady dodamy je z lustrzanego odbicia grafiki lub wypełnimy kolorem znajdującym się 0,5mm
od krawędzi cięcia (jeśli zostawiłeś w grafice czarną ramkę lub jakikolwiek obrys miej świadomość, że może on zostać rozciągnięty na cały spad drukarski 5cm).
3. Pliki do cięcia

– Wszystkie pliki przesyłane do drukarni powinny zawierać spad drukarski minimum 5mm z każdej strony.

– Do cięcia po nieregularnym kształcie powinny zawierać wektorową linię cięcia zaznaczoną jako obrys z kolorem dodatkowy o nazwie „CutContour” lub w osobnym pliku.
Grafikę należy przygotować ze spadem drukarskim minimum 5mm.

Uwaga!

Przesunięcie grafiki względem wycinania przy druku jednostronnym może wynieść do 2mm,
a przy druku dwustronnym do 5mm, dlatego spady są tak ważne. Przy projektowaniu grafiki pamiętaj o możliwym przesunięciu przy wycinaniu np jeśli zaprojektujesz ramkę o grubuści 10mm to może się zdarzyć, że z jednej strony będzie ona miała 8mm, a z drugiej 12mm.

Dodatkowe informacje
W przypadku docięcia do kształtu plik trzeba przygotować w programie do grafiki wektorowej, np. Adobe Illustrator. Kształt, który ma zostać wycięty należy opisać jedną, zamkniętą krzywą zawierającą możliwie jak najmniejszą ilość punktów.
Frezowanie – minimalny rozmiar obiektu

Proste kształty geometryczne (kwadrat, prostokąt, koło, trójkąt itp.)

W przypadku kształtów prostych minimalny rozmiar frezowanego obiektu nie może być mniejszy niż 5x5cm.
W przypadku kształtów innych niż proste kształty geometryczne,
w szczegulności litery minimalny rozmiar frezowanego jednego obiektu nie może być mniejszy niż 5x5cm. Ten rozmiar nie dotyczy całej grafiki umieszczonej w pliku ale pojedynczego elementu, który ma zostać poddany obróbce. W najwęższym miejscu grubość lini nie może być mniejsza niż 1cm.

Pamiętaj, że do wycinania materiałów płaskich używane są okrągłe frezy o różnym diametrze (w zależności od materiału). Ostre kąty w kształtach będą miały zakończenia o promieniu użytego frezu.

Kształty skomplikowane i wycinanie liter

 

W przypadku kształtów innych niż proste kształty geometryczne, w szczególności liter minimalne wymiary plotowanego jednego obiektu nie mogą być mniejszy niż:

-dla foli barwione w masie – wymiar 1x1cm i grubość w najwęższym miejscu 2mm (rys.1)
-dla foli drukowanej – wymiar 2x2cm i grubość w najwęższym miejscu 3mm (rys.2)
-dla foli drukowanej i laminowanej – wymiar 3x3cm i grubość w najwęższym miejscu 4mm (rys.3)

Ten rozmiar nie dotyczy całej grafiki umieszczonej w pliku ale pojedynczego elementu, który ma zostać poddany obróbce.

Plotowanie – minimalny rozmiar obiektu

Proste kształty geometryczne (kwadrat, prostokąt, koło, trójkąt)

W przypadku kształtów prostych minimalny rozmiar plotowanego obiektu nie może być mniejszy niż 1x1cm.

Kształty skomplikowane i wycinanie liter

W przypadku kształtów innych niż proste kształty geometryczne, w szczególności liter minimalne wymiary plotowanego jednego obiektu nie mogą być mniejszy niż:
-dla foli barwione w masie – wymiar 1x1cm i grubość w najwęższym miejscu 2mm (rys.1)
-dla foli drukowanej – wymiar 2x2cm i grubość w najwęższym miejscu 3mm (rys.2)
-dla foli drukowanej i laminowanej – wymiar 3x3cm i grubość w najwęższym miejscu 4mm (rys.3)
Ten rozmiar nie dotyczy całej grafiki umieszczonej w pliku ale pojedynczego elementu, który ma zostać poddany obróbce.

Druk z białym tuszem

Możemy dla Ciebie wykonać produkt zadrukowany białym tuszem, jednak musimy wiedzieć czy biały tusz mamy położyć na całej powierzchni wydruku czy tylko na wybranych elementach. Przy składaniu zamówienia pamiętaj by podać jedną z ponizszych opicji:
– Biały pod całym wydrukiem. Kolor biały zostanie wykonany na całym formacie wydruku.
– Biały pod Cmykiem. Kolor biały zostanie poddrukowany pod miejscami zawierającym dane CMYK. 1% koloru wystarczy by maszyna umieściła pod nim biały tusz.
– Biały tusz tylko w wybranych miejscach. Kolor biały zostanie zadrukowany tylko w odpowiednich miejscach. Możesz nas poinformować o tym na dwa sposoby:
1- Prześlij osobny plik wektorowy zawierający tylko elementy drukowane białym tuszem i osobny plik zawierający pełną grafikę CMYK.
2- W pliku z grafiką do druku utwórz nową warstwę. Umieść na niej wszystkie elementy,
które mają być wydrukowane białym tuszem. Następnie zastosuj na nich kolor dodatkowy o nazwie white i oznacz jako NADRUKOWANY (Overprint). Zapisz do pliku PDF.

Musisz pamiętać, że przekazanie do produkcji pliku niezgodnego z powyższymi wytycznymi może skutkować błędami w druku za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
Jeśli pliki nie zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją, to nie mamy obowiązku wychwytywywania potencjalnych błędów, nie mniej jednak robimy wszystko by takie błędy wyłapać.
Jeśli nasi graficy wychwycą błąd mogą go naprawić, ale może to wpłynąć na termin realizacji.

Jeśli zaś powyższe informacje są dla Ciebie niewystarczające zachęcamy do kontaktu.